Paraan ni Shaytan

Eisa Javier
Eisa Javier
Paraan ni Shaytan
/

Pamamaraan ni Shayta/Shaitan para hindi matamo ang tagumpay.

Pagpapalakas ng Iman

Eisa Javier
Eisa Javier
Pagpapalakas ng Iman
/

Ibig sabihin ng Iman or Eaman ay Pananampalataya.

Mabuting Kasama

Eisa Javier
Eisa Javier
Mabuting Kasama
/