Nagiisa Ang Diyos!

Amrollah Diambangan
Amrollah Diambangan
Nagiisa Ang Diyos!
/

Alamin Bago Sumali

Amrollah Diambangan
Amrollah Diambangan
Alamin Bago Sumali
/

Buhay sa Dunya (Mundo)

Amrollah Diambangan
Amrollah Diambangan
Buhay sa Dunya (Mundo)
/

Ang mundo ay isa lamang palamuti at napakabilis na lilipas ang mga oras na ipananatili dito.