Pagpapalakas ng Iman

Eisa Javier
Eisa Javier
Pagpapalakas ng Iman
/

Ibig sabihin ng Iman or Eaman ay Pananampalataya.