Musika, haram?

Abdulkhaliq Abtahi
Abdulkhaliq Abtahi
Musika, haram?
/