Kabutihan ng Pagpapatawad.

Alimuddin Onofre Elias
Alimuddin Onofre Elias
Kabutihan ng Pagpapatawad.
/