Buhay sa Dunya (Mundo)

Muslim Central - Filipino
Muslim Central - Filipino
Buhay sa Dunya (Mundo)
/

Ang mundo ay isa lamang palamuti at napakabilis na lilipas ang mga oras na ipananatili dito.