Maligayang pagdating sa Muslim Central

Libreng Islamikong Audio Lektiyur sa Filipino para sa streaming at pagdownload.

Mapapakinggan din sa pamamagitan ng Google, Apple at Spotify Podcast.

Channels

Ang bawat Sheikh ay may kani-kanilang audio channel sa site na ito.

Sheik Abdulcader Pacalna Abbas
Abdulrahman Caderao
Sheik Abdulrahman Caderao
Dr Muhammad Nadheer Ebil
Dr Muhammad Nadheer Ebil
Eisa Javier

Makinig sa pamamagitan ng inyong paboritong Podcast Platform.

Ang bawat Sheikh ay may kanya-kanyang Podcast sa lahat ng kanilang mga lektiyur sa audio.

Apple Podcasts
Apple Podcasts
Google Podcasts
Google Podcasts
Spotify Podcasts
Spotify Podcasts