Maligayang pagdating sa Muslim Central

Libreng Islamikong Audio Lektiyur sa Filipino para sa streaming at pagdownload.

Mapapakinggan din sa pamamagitan ng Google, Apple at Spotify Podcast.

Channels

Ang bawat Sheikh ay may kani-kanilang audio channel sa site na ito.

Sheikh Abdulcader Pacalna Abbas
Sheikh Badiuzzaman Salim Saliao
Abdulrahman Caderao
Sheikh Abdulrahman Caderao
Sheikh Abdurraheem Loma
Alimuddin Onofre Elias

Dr Muhammad Nadheer Ebil
Dr Muhammad Nadheer Ebil
Eisa Javier
Sheik Amrollah Dimal Diambangan
Sheik Abdulkhaliq Abtahi

Makinig sa pamamagitan ng inyong paboritong Podcast Platform.

Ang bawat Sheikh ay may kanya-kanyang Podcast sa lahat ng kanilang mga lektiyur sa audio.

Apple Podcasts
Apple Podcasts
Google Podcasts
Google Podcasts
Spotify Podcasts
Spotify Podcasts